מסע סטודנטים

מסעות תוכן ערכיים המותאמים לעולם הסטודנטיאלי בלמידה, זיכרון והתחברות

מסע ייעודי לקבוצות סטודנטים מישראל ומהעולם, המעוניינים ללמוד על תולדותיה של הקהילה היהודית הגדולה בפולין המכונה "פֹּה-לָן-יה" – שם המבטא את פריחתה של הקהילה לאורך שנות דור עד להשמדתה השיטתית בתקופת השואה. לצד העיסוק במאורעות השואה נעמוד גם על מאפייני הקהילה היהודית, על חיי היום-יום בערים הגדולות ובעיירות הקטנות (השטייטלעך), על מרכזיותה של המסורת בהווי הקהילתי ועל דמויות מופת שונות שקנו להן שם-עולם ופעלו בפולין. במסע נלמד ונראה את ההקבלה המרתקת בין עולם המושגים של העולם היהודי שהיה - לעולם הסטודנטיאלי של ימינו. דגש רב יושם במהלך המסע לחיבור מתוך חוויה משמעותית "בגובה העיניים" והוא יכלול פעילויות חברתיות סביב נושאים שונים, הווי חברתי ועוד. קיימים יעדים נוספים למסעות סטודנטיאליים – שאלו את הצוות שלנו!