וחסידים ברינה – מסע לאוקראינה עם הרב והרבנית הנדלר – אלול תשע"ט