מסע פולין קלאסי

מסע בן שבוע ימים בעקבות אלף שנות יהדות, תנועת החסידות והשואה

מסע פולין קלאסי פותח צוהר לעולם היהודי שוקק-החיים בפולין במהלך אלף השנים האחרונות.
במהלך המסע נכיר את ההיסטוריה העשירה של יהדות פולין ואת האופן בו התפתחה לאורך השנים.
נתוודע למגוון הרחב של הקהילות והמגזרים אשר חיו כפסיפס אנושי מיוחד זה לצד זה, החל מתנועות הנוער לסוגיהם ועד עולם החסידות ולדרך החדשה שהנהיגו מוביליה בעבודת השם, נכיר את הלך הרוח בערים ובעיירות השונות ונפקוד את קבריהם של גדולי ישראל – חסידים ומתנגדים כאחד. פרק משמעותי יוקדש לביקור בגטאות ובמחנות ההשמדה על אדמת פולין תוך שימת דגש על גילויי עוז רוח ותעצומות נפש בימים הקודרים.