יום שני ח' באייר, 13/5

הקבוצה מגיעה ישירות מארה"ב לריגה, בירת לטביה. ניפגש בשעת צהרים מוקדמת בשדה התעופה בריגה ונתחיל את מסענו בעיר.

נבקר בשכונת יומרס, אזור מרכזי של החיים היהודיים בריגה. משם נמשיך לבית הכנסת העתיק ולבית הכנסת הקהילתי.

לינה בריגה.

 

יום שלישי ט' באייר, 14/5

יום זה יוקדש לריגה ולסביבותיה.

נתחיל בבית העלמין העתיק ובאזור הגטו. משם נמשיך לאתרי הריכוז וההשמדה של יהדות ריגה: מחנה קייזרוואלד, יער ביקרניקי, תחנת יונגפרנהוף ומחנה העבודה, וביער רומבולה.

נשוב למלון ונסכם את ביקורנו בריגה.

לינה בריגה.

 

יום רביעי י' באייר, 15/5

לאחר תפילה וארוחת בוקר נצא את ריגה וניסע לעיירה בויסק, בה שימש ברבנות הראי"ה קוק זצ"ל.

בבויסק נבקר ברחוב היהודי, במוזיאון היהודי ובגיא ההריגה של יהדות בויסק.

נמשיך מזרחה לעיירה דווינסק ונבקר בבית הכנסת. לאחר מכן נפקוד את ציוניהם של בעל ה"משך חכמה" והרוגוצ'ובר בבית העלמין המקומי.

נדרים לגבול הליטאי ונמשיך לעיר קובנה.

לינה בקובנה.

 

יום חמישי י"א באייר, 16/5

יום זה יוקדש לסיור עומק בעיר קובנה, שהיתה מקום של חיים יהודיים תוססים.

נפתח את היום בנסיעה לא ארוכה אל מחוץ לעיר, לעיירה ז'ייז'מריאי, ונלמד על סיפורה של הקהילה המקומית.

לאחר מכן נחזור לקובנה ונסייר בשדרה המרכזית ובבית הכנסת הגדול וכן בבית העלמין המקומי, בו נפקוד את ציונם של גדולי עולם כגון רי"א ספקטור זצ"ל.

נבקר בגטו סלובודקה ובמקום משכנה של ישיבת סלובודקה המעטירה.

נמשיך לאתרי ההשמדה של יהדות קובנה – הפורטים השביעי והתשיעי.

לינה בקובנה.

 

יום ששי י"ב באייר, 17/5

לאחר תפילה וארוחת בוקר נעזוב את קובנה וניסע לעיר וילנה, "ירושלים דליטא".

נבקר בבית העלמין, בציוניהם של גדולי ישראל, ונסייר בגטו.

לאחר מכן נבקר במחנה העבודה HKP, ובגיא ההריגה בפונאר.

נגיע למלון ונתכונן לקראת שבת.

נקיים תפילת קבלת שבת בבית הכנסת הכוראלי ולאחריה סעודת שבת ועונג שבת במסעדה בעיר.

לינה בוילנה.

 

שבת קודש י"ג באייר, 18/5

תפילה וקידושא רבא בבית הכנסת הכוראלי. לאחר מכן נצא לסיור בעיר – בבית הכנסת ההרוס ובגטאות.

לאחר הסיור נתפלל מנחה בבית הכנסת הכוראלי ונקיים סעודת שבת במסעדה.

נחזור למלון למנוחת שבת. לאחר מכן נצא לעיר לסעודה שלישית, תפילת מעריב והבדלה.

לינה בוילנה.

 

יום ראשון י"ד באייר, 19/5

עם בוקר נעזוב את המלון ונצא לעיר לתפילת שחרית וארוחת בוקר. משם נמשיך במסענו מזרחה, לבלארוס.

לאחר חציית הגבול נגיע לעיירה ראדין, מקום מושבם ופעילותם של ענקי עולם שהידוע בהם הוא בעל ה"חפץ חיים", ר' ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל.

ניסע לביקור קצר בעיר לידא, ומשם לעיירה וולוז'ין, אשר שמה יצא למרחוק בזכות מפעל התורה שבה.

לעת ערב נגיע למינסק, בירת בלארוס. נסייר באזור היהודי ובגטאות, וכן במחנות מאלי טרוסטיאנץ.

לאחר ארוחת ערב וסיכום מסע בבית חב"ד בעיר, ניסע למלון ושם ניפרד איש לדרכו.

לינה במינסק.

dav