יום חמישי ט"ז אדר א', 21/2

יציאה מוקדמת מהארץ ונחיתה בשדה התעופה בווילנה.

ניסע לתפילת שחרית בבית הכנסת הכוראלי – היחיד ששרד מכל 105 בתי הכנסת של העיר.

לאחר ארוחת בוקר נעלה לבית העלמין בוילנה, בו קבור הגאון מוילנה ועוד גדולי עולם.

משם ניסע ליער פונאר – גיא הריגה של יהדות ליטא.

נמשיך משם לעבר בלארוס. לאחר מעבר הגבול נגיע לישיבת ראדין ונחשף לעיירה בה פעל ה"חפץ חיים". לאחר נסיעה קצרה נעלה לבית העלמין בו קבור מרן ה"חפץ חיים" ובו נמצא קבר האחים של יהודי ראדין. לאחר ארוחת הערב במלון לידא נמשיך בנסיעה למלון בייג'ינג במינסק, שבו נשהה עד שובנו ארצה.

 

יום ששי י"ז אדר א', 22/2

לאחר תפילה וארוחת בוקר במלון נסייר במינסק וסביבותיה – הסיפור הנעלם והמרתק בין שער הבור לשער התקווה.

 

שבת קודש י"ח אדר א', 23/2

שבת מרוממת בצלו של האדמו"ר שליט"א.

 

יום ראשון י"ט אדר א', 24/2

לאחר תפילה וארוחת בוקר ניסע לשדה התעופה במינסק ונשוב ארצה.