יום חמישי י"ב באלול, 12/9

בשעת ערב של יום רביעי ניפגש בשדה התעופה בן גוריון ונמריא בטיסת לילה לאודסה.

לאחר הנחיתה נצא לסיור זריחה בנמל אודסה המתעורר לחיים שוקקים בשעה זו ומשם נצא למרכז העיר להכרות קצרה עם העיר, ונגיע לביתם של ז'בוטינסקי וביאליק.

לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר, נצא לנקודת השילוח של יהודי אודסה בתקופת השואה ונסע בעקבותיהם למקום השמדתם בפאתי העיר.

ניפרד מאודסה ונפנה צפונה. באומן נבקר בגני סופיה המרהיבים ובציון רבי נחמן מברסלב.

משם נמשיך לקייב בירת אוקראינה ונתייחד עם זכרם של יהודי קייב באתר ההשמדה הענק בגיא ההריגה בבבי יאר. ניסע לעיירה ז'יטומיר לארוחת ערב ולינה.

לינה בז'יטומיר.

 

יום ששי י"ג באלול, 13/9

לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר משובחת נצא לעיירה אניפולי, לציוניהם של רבי זושא מאניפולי – אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק – והמגיד ממזריטש, תלמידו של הבעש"ט. את הביקור במקום נסיים בהתוועדות בבית המדרש הסמוך לבית העלמין. נמשיך בנסיעה קצרה ונגיע לעיירה אוסטרהא, שם נבקר בציון המהרש"א ובבית הכנסת המרשים במקום.

לקראת שבת נגיע לעיירה מז'יבוז' ונתארגן לקראת השבת המיוחדת.

"וזכנו לקבל שבתות" – את השבת נקבל בבית המדרש הישן של הבעל שם טוב ולאחר מכן נערוך את סעודת השבת והטיש שלאחריה באווירה מיוחדת ומרוממת.

לינה במז'יבוז'.

 

שבת קודש י"ד באלול, 14/9

"וביום השבת" – שבת במז'יבוז' – שיאה של חוויה רוחנית.

נתפלל בבית המדרש של ה"אוהב ישראל" מאפטא, נקדיש זמן ללימוד ועיון בתורתו של הבעל שם טוב ונסייר בעיירה ובמבצר החולש על העמק.

לאחר סעודה שלישית, ערבית והבדלה, נעלה לציון הבעל שם טוב לתפילה ובקשה וניפרד מהשבת מתוך מלווה מלכה של אמרות וסיפורי חסידיים.

לינה במז'יבוז'.

 

יום ראשון ט"ו באלול, 15/9

לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר, נשלים את הסיור במז'יבוז' במעיין הבעש"ט ובקבר האחים של יהודי העיירה.

נצפין לברדיצ'ב, עירו של סנגורם של ישראל רבי לוי יצחק, נעלה לציון, ונלמד על דרכו המיוחדת. משם נצא לשדה התעופה בויניצה לטיסה חזרה לארץ.