איש. חסיד. היה – מסע לאוקראינה עם הרב אברהם קריגר – חשוון תשע"ט