הצוות שלנו

אלי בן גד

מנכ"ל

אפרת רזניק

מנהלת כספים
team_defultl

עקיבא קראוט

אחראי לוגיסטי ומנהל מסע

רבקה קראוט

אחראי לוגיסטי ומנהל מסע

מאיר הלברון

אחראי לוגיסטי ומנהל מסע

שמואל גנזלר

אחראי לוגיסטי ומנהל מסע